podziać


podziać
Nie wiedzieć, gdzie oczy podziać zob. oko 35.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podziać — dk Xb, podziaćdzieję, podziaćdziejesz, podziaćdziej, podziaćdział, podziaćdziali a. podziaćdzieli, podziaćdziany podziewać ndk I, podziaćam, podziaćasz, podziaćają, podziaćaj, podziaćał, podziaćany «umieścić coś nie wiadomo gdzie, zawieruszyć,… …   Słownik języka polskiego

  • podziać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. podziewać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nie mieć się gdzie podziać; nie wiedzieć, gdzie oczy podziać [schować]; nie wiedzieć, gdzie się podziać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie mieć gdzie się podziać — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie mieć gdzie mieszkać; też: nie mieć swojego pokoju, własnego kąta w mieszkaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kiedy przychodzą znajomi mojej siostry, zupełnie nie mam się gdzie podziać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie wiedzieć, gdzie oczy podziać [schować] — {{/stl 13}}{{stl 33}} bardzo się wstydzić, nie chcieć spojrzeć komuś prosto w oczy :{{/stl 33}}{{stl 10}}Kiedy matka pytała, dlaczego kradłem, nie wiedziałem, gdzie oczy podziać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie wiedzieć, gdzie się podziać — {{/stl 13}}{{stl 7}} być zupełnie zdezorientowanym, skonsternowanym; nie wiedzieć, co ze sobą zrobić, jak zareagować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tak ją zwymyślano, że nie wiedziała, gdzie się podziać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podziewać się – podziać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przebywając w jakimś miejscu, nie dawać znać o sobie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie wiadomo, gdzie się podziewał tyle lat. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podziewać — → podziać …   Słownik języka polskiego

  • gdzie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} używany w pytaniach; zawiera skierowaną do rozmówcy prośbę o wskazanie miejsca dziania się lub położenia czegoś, celu ruchu lub trasy ruchu; w jakim… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • wiedzieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk XId, wiem, wie, wiedzą, wiedz, wiedział, wiedzieli {{/stl 8}}{{stl 7}} mieć wiadomości na jakiś temat, być świadomym czegoś, orientować się w czymś, zdawać sobie sprawę z czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiedzieć dużo,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień